Traži
Filters
Close

U pripremi

Bibice – priča o Gradu kroz djelovanja liječnika iz obitelji Bibica - autori: Ana Bakija-Konsuo, Ivica Vučak

Bolesti stopala i gležanjskog zgloba - autor: Ivica Lucijanić

Forenzička psihijatrija, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje - autori: Dragica Kozarić-Kovačić, Velinka Grozdanić, Mirjana Grubišić-Ilić, Nadica Buzina, Kristijan Grđan

Hitna stanja u pedijatriji, 3. promijenjeno izdanje - autori: Julije Meštrović i suradnici

HLZ - Hrvatsko društvo za hitnu medicinu - od osnutka do danas - autori: Višnja Nesek Adam, Ingrid Bosan-Kilibarda

Interna medicina, 2. izdanje - autori: Dubravko Petrač, Josip Lukenda i suradnici

Inhalacijska terapija u kliničkoj praksi - autori: Marija Juriša, Marin Šubarić

Klinička onkologija - autor: Nikola Đaković

Medicinska fiziologija, prijevod 14. izdanja - urednici hrvatskog izdanja: Mirza Žižak,Vesna Lukinović Škudar, Aleksandra Dugandžić

Medicina prehrane - autorica: Jasna Čerkez Habek

Migrena - autori: Vanja Bašić Kes, Vida Demarin

Napredne ultrazvučne metode u gastroenterologiji i hepatologiji - autori: Ivica Grgurević i suradnici

Opća i specijalna kineziterapija - autori: Zdenko Kosinac i Tonko Vlak

Ortopedija i traumatologija - autori: Anton Tudor, Marko Bergovec, Zdenko Ostojić

Otoneurologija - autor: Siniša Maslovara

Plućna Rehabilitacija - urednici: Marijana Turkalj, Davor plavec, Ivana Crnković

Predhipertenzija i glomerularna hiperfiltracija - autori: Ana Jelaković, Josipa Josipović, Livija Šimičević, Bojan Jelaković

Psihopatologija, 4. izdanje - autor: Dražen Begić

Tuberkuloza – stara dama u novom ruhu - autori: Anamarija Jurčev Savičević, Kornelija Miše i suradnici

 

Prijevodi: 

Interna medicina (Davidson) -  23. izdanje - urednici hrvatskog izdanja: Branimir Anić i suradnici

Ginekologija (Wiliams) - 3. izdanje - urednici hrvatskog izdanja: Slavko Orešković, Marina Ivanišević, Željko Duić, Josip Juraj, Berivoj Mišković, Marina Šprem Goldštajn, Goran Vujić

 

top