Traži
Filters
Close

U pripremi

Akutno oštećenje bubrega, Petar Kes i suradnici

Patofiziologija, 4. izdanje, zadatci, Zdenko Kovač, Stjepan Gamulin i suradnici

Sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, udžbenik za 5. razred medicinske škole, Božica Jurinec

Bol, Vanja Bašić Kes

Kolposkopski atlas, Goran Grubišić, Vesna Harni, Damir Babić

Ortopedska propedeutika, Damir Matoković, Marko Pećina, Miroslav Hašpel

Ultrazvuk cijelog tijela u kritično bolesnih pacijenata, prijevod; urednik hrv. izd. Slobodan Mihaljević 

Orofacijalna bol, Vanja Vučićević Boras i suradnici

Neurologija za medicinare, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Vesna Brinar i suradnici

Medicinska mikrobiologija, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Smilja Kalenić i suradnici

Hitna medicina, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Vladimir Gašparović i suradnici 

Sportska medicina, Marko Pećina i suradnici

Ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji, drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje, Asim Kurjak, Lara Spalldi Barišić, Sanja Kupešić Plavšić

Blještavilo neona (iz Biblioteke Knjigolijek), Dinko Matijašević

Vježbam – rastem; Priručnik za poticanje razvoja djece, Željka Vučinić

Pedijatrijska kardiologija u slici od fetalne do odrasle dobi, Ivan Malčić

 

top