Traži
Filters
Close

psihijatrija, psihologija, psihološka medicina

View as
Sortiraj po
Prikaži po stranici

NAPADAJ PANIKE ILI NEKA TEŠKA BOLEST? 2. dopunjeno izdanje

Knjiga je pisana stručnim, ali jednostavnim i razumljivim jezikom, s nizom praktičnih primjera, usporedbi (autić koji ide cestom) i opisa koji plastično prikazuju panični poremećaj i anksioznost uopće. Od ove knjige imat će koristi i laik i stručnjak iz područja zaštite duševnog zdravlja kojemu nije bliska KBT, ali i kognitivno-bihevioralni terapeut. Demistificiranje paničnog poremećaja, ali i psihoterapije, prvi je korak u destigmatizaciji psihičkog simptoma, poremećaja i bolesti, kao i u psihoedukaciji, što je dodatna vrijednost ove knjige. Ona će se zasigurno često listati, čitati i citirati.
20,00€
18,00€

NARCISTIČNI POREMEĆAJ LIČNOSTI I NJEGOVA DIJAGNOSTIČKA OPRAVDANOST

Narcizam je najviše zastupljen i obrađen psihoanalitičkim pristupom. Stoga su autori priručnika, psihoanalitički orijentirani psihoterapeuti, obradili narcizam nudeći teorijske osnove utemeljene na egzaktnim istraživanjima, kliničkim zapažanjima, konkretnim kliničkim primjerima normalnog i patološkog narcizma.
16,72€
15,05€

NELAGODA U KULTURI 21. STOLJEĆA

Kultura je kompleksan fenomen, a nelagoda u kulturi je nešto što se može prepoznati na brojnim razinama intrapsihičkog, ali i intrasubjektivnog funkcioniranja. Brze promjene na tehničkoj razini uključuju i emocionalnu reakciju kod ljudi i često su praćene poremećajem emocionalne usklađenosti, što u konačnici stvara nelagodu. Psihodinamika ulazi u intrapsihičke i intrasubjektivne modele funkcioniranja, koji spomenute proturječnosti prepoznaju i realno ih pozicioniraju. Samim time, nelagoda postaje manja, zbog boljeg razumijevanja sebe i drugih.
22,30€
20,07€

NEUROKEMIJA PONAŠANJA S OSNOVAMA PSIHOFARMAKOLOGIJE

Knjiga je svrsishodno stručno i znanstveno djelo temeljeno na znanstvenim dokazima, čija tematika povezuje biologiju, kemiju i psihologiju. Važna je medicini, društvenim znanostima, a zanimljivo je štivo svakom mislećem čovjeku, intelektualcu.
30,66€
27,59€

NEUROPSIHOANALIZA

Naše iskustvo može biti pokrenuto zbivanjem u vanjskom svijetu oko nas, no ono je formirano u oluji predikcija, korekcija i afektivnih stanja. Možemo ironično reći da svatko od nas ima mozak koji kreira um koji ne može razumjeti sebe.
33,45€
30,10€
Miro Jakovljević i suradnici

Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji

Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, dijagnozom, liječenjem i prevencijom mentalnih poremećaja. Psihički poremećaji mogu se javiti kod ljudi u bilo kom životnom dobu i zahvataju emocionalne, voljne, intelektualne procese, verbalno i neverbalno ponašanje. Ovi poremećaji se ne mogu objektivizirati aparatima, koji se aktuelno koriste u medicini. Zbog tog nedostatka, pitanja o etiologiji duševnih poremećaja, i pored brojnih istraživanja, još nemaju prihvatljive odgovore i ostaju, za sada, na nivou teoretskih spekulacija. Ipak, prema dosadašnjim saznanjima, ne može se govoriti o samo jednom uzročniku već o interakciji više etioloških činilaca, koji međusobnim prožimanjem uzrokuju psijičko oboljenje. Svi dosadašnji pokušaji klasifikacije u psihijatriji suočavali su se sa problemom nepoznavanja etiologije psihičkih poremećaja. Koristeći isti princip i terapija duševnih poremećaja obuhvata složenu primjenu bioloških, psihoterapeutskih i socioterapeutskih metoda liječenja.
7,96€
7,17€

OD NASILJA DO DIJALOGA

Tekst knjige sadrži niz znanstvenih radova sa skupa posvećenoga profesoru Stjepanu Betlheimu i profesorici Duški Blažević održanog u HAZU u travnju ove godine. Cilj knjige je prikazati suvremene spoznaje o porijeklu nasilnosti i nasilja temeljene na  psihodinamskom razumijevanju te nalazima kognitivne znanosti i neurobiologije.
16,72€
15,05€

Od sumnje do paranoje

Knjiga Od sumnje do paranoje svijet sumanutih ideja daje mogućnost za bolje razumijevanje sumanutih ideja, uzevši u obzir klinički, psihološki, fiziološki, socijalni i kulturni kontekst u kojem su sumanuta uvjerenja prihvaćena i održana.
16,72€
15,05€

OSNOVE PALIJATIVNE MEDICINE

U Hrvatskoj, za razliku od brojnih drugih zemalja širom svijeta, još uvijek ne postoji posebna specijalizacija ili subspecijalizacija iz palijativne medicine, ne postoji ni poslijediplomski studij. Stoga je u siječnju i veljači 2013. godine organiziran pr
19,91€
17,92€

PALIJATIVNA SKRB U ZAJEDNICI

Palijativna se skrb temelji na holizmu i multidisciplinarnosti; mora biti dostupna svakom bolesniku, a uključuje sveobuhvatnu skrb kako za bolesnika tako i za njegove bližnje. Za provedbu palijativne skrbi nužno je predano i usklađeno djelovanje brojnih dionika, zdravstvenih i drugih profesionalaca, društvenih organizacija i udruga te volontera.
30,66€
27,59€
Tečaj €/kn:   7,53450
top