Traži
Filters
Close

Medicina

View as
Sortiraj po
Prikaži po stranici
Miro Jakovljević i suradnici

Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji

Prema definiciji WHO "Zdravlje predstavlja tjelesno, duševno, socijalno i ekonomsko blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti "(WHO, 1946). Zdravlje obuhvata pozitivno raspoloženje, optimizam, zadovoljstvo, osjećaj sigurnosti, kao i druge brojne elemente koji konstituišu realizaciju onoga što se smatra ljudskim blagostanjem. Opšta karakteristika medicinske prakse u posljednjih pedesetak godina je da se oslanja na napredak nauke i tehnologije (S&T). Taj period je poznat kao vrijeme sekularne medicine. Međutim, oboljenja koja se ne mogu objasniti znanjem kojim vlada savremena nauka (S&T) sve se više usmjeravaju na traženje odgovora na brojne nepoznanice etiologije i terapije u područje duhovnosti.
9,00€
8,10€
Miro Jakovljević i suradnici

Nove ideje i koncepti u suvremenoj psihijatriji

Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem, dijagnozom, liječenjem i prevencijom mentalnih poremećaja. Psihički poremećaji mogu se javiti kod ljudi u bilo kom životnom dobu i zahvataju emocionalne, voljne, intelektualne procese, verbalno i neverbalno ponašanje. Ovi poremećaji se ne mogu objektivizirati aparatima, koji se aktuelno koriste u medicini. Zbog tog nedostatka, pitanja o etiologiji duševnih poremećaja, i pored brojnih istraživanja, još nemaju prihvatljive odgovore i ostaju, za sada, na nivou teoretskih spekulacija. Ipak, prema dosadašnjim saznanjima, ne može se govoriti o samo jednom uzročniku već o interakciji više etioloških činilaca, koji međusobnim prožimanjem uzrokuju psijičko oboljenje. Svi dosadašnji pokušaji klasifikacije u psihijatriji suočavali su se sa problemom nepoznavanja etiologije psihičkih poremećaja. Koristeći isti princip i terapija duševnih poremećaja obuhvata složenu primjenu bioloških, psihoterapeutskih i socioterapeutskih metoda liječenja.
7,96€
7,17€
Tečaj €/kn:   7,53450
top