Traži
Filters
Close
banner

Dragi učenici, poštovani profesori,

obavještavamo Vas da smo objavili osam novih udžbenika za srednje medicinske i zdravstvene škole. Udžbenike možete prelistati i pogledati na: 
https://www.medicinskanaklada.hr/novi-srednjo%C5%A1kolski-ud%C5%BEbenici-za-srednje-medicinske-i-zdravstvene-%C5%A1kole

Udžbenici će biti u prodaji od 01. kolovoza 2020.

Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki
Aristotel

Vaša Medicinska naklada!

nove knjige / naša preporuka

OPSTETRIČKA PELVEOPERINEOLOGIJA

Opstetrička pelveoperineologija razmatra zbivanja na dnu zdjelice tijekom trudnoće, porođaja i babinja i kasnije, izučavajući moguće posljedice trudnoće kao višemjesečnih zbivanja, porođaja i porođajne ozljede na reprodukcijsko zdravlje žene, a opstetričko-primaljski pristup tijekom trudnoće, porođaja i babinja izravno korelira s kasnijim uroginekološkim potrebama pa je i pristup pisanju u ovom udžbeniku takav.
210,00 kn 168,00 kn

VULVOLOGIJA

Ovaj udžbenik obuhvaća gotovo sve patološke entitete koji se pojavljuju u području vanjskoga ženskog spolovila. Bogato je ilustriran originalnom fotodokumentacijom, a tekstovi su potkrijepljeni najnovijim referencijama iz ovoga područja.
294,00 kn 235,20 kn

KVARTARNA PREVENCIJA

Zašto NIP? Novi izazovi u pedijatriji – NIP trajna je poslijediplomska, multidisciplinarna i interaktivna edukacija pedijatara i suradnih struka koji skrbe o zdravlju i bolesti djece.
168,00 kn 134,40 kn

ODABRANE TEME IZ GINEKOLOGIJE I SENOLOGIJE, drugo, dopunjeno izdanje

Drugo izdanje knjige Odabrane teme iz ginekologije i senologije objavljeno je u suizdanju Hrvatske lige protiv raka i Medicinske naklade, Zagreb. U knjizi se ističe važnost preventivnih pregleda u području ginekologije i senologije, a to je jedna od temeljnih misija Hrvatske lige protiv raka od samog osnutka.
199,50 kn 159,60 kn

Pedijatrijska kardiologija u slici

Da „slika vrijedi više od 1000 riječi“, najbolje se ogleda upravo u suvremenoj pedijatrijskoj kardiologiji, zato je ova Pedijatrijska kradiologija u slici i atlas.
378,00 kn 302,40 kn

Dermatološka onkologija

147,00 kn 117,60 kn

ORTOPEDSKA PROPEDEUTIKA

273,00 kn 218,40 kn

SPORTSKA MEDICINA

U današnjem visokociviliziranom društvu sport i rekreacija opće su prisutni fenomeni, a njihov razvoj prati i sportska medicina.Sportska medicina nije predodređena za vrhunske sportaše, nego je u službi svakog pojedinca i zajednice, od dječje dobi do poodmakle životne dobi.
378,00 kn 302,40 kn

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA - odabrana poglavlja

Cilj je ove knjige studentima medicine, specijalizantima kliničke mikrobiologije i liječnicima obiteljske medicine pružiti stručno korisne informacije iz patogeneze, mikrobiološke dijagnostike, terapije i prevencije zaraznih bolesti s gledišta kliničkog mikrobiologa.
189,00 kn 151,20 kn
top